هيبريد

کامپازیت های  هایبرید در تلاش برای ترکیب خواص فیزیکی و مکانیکی مناسب کامپازیت های معمولی با سطح صاف خاص کامپازیت های میکروفیل ، کامپازیت های نوع هایبرید ابداع گردید . این مواد عموما دارای محتوای پرکننده غیر آلی در حدود 70% تا 85% وزنی می باشند. پرکننده ترکیبی از ذرات پرکننده کوچک و نوع میکروفیل است که متوسط اندازه ذرات کوچکتری نسبت به کامپازیت های معمولی دارد (1 تا 4% mm ) به دلیل محتوای نسبتا بالای پرکننده غیر آلی ، ویژگی های فیزیکی ومکانیکی ، بالاتر از کامپازیت های معمولی است . بعلاوه با حضور ذرات با اندازه زیر میکرون که در ترکیب و لابلای ذرات بزرگتر پراکنده شده است ، امکان حصول سطحی با ظاهر صاف به نام patina like (قابی شکل) در پایان ترمیم فراهم گردیده است .

کامپازیت های  هایبرید در حال حاضر نوع غالب مواد ترمیمی زیبایی مستقیم مصرفی را تشکیل می دهند این موارد تقریبا پذیرش بالینی عام یافته اند.

تمامی حقوق محفوظ است طراحی و توسعه توسط طراحان وب پارس