مزیت پریودونتکس پیشرفته

ما تصمیم داریم که بالاترین مراقبت های تخصصی ممکن را برایتان فراهم سازیم. مزیت پریودونتکس پیشرفته – ما برای...

معالجات نگهداری

حفظ لثه های سالم/ جلوگیری از بیماری های لثه/معالجات نگهداری معالجات نگهداری – یک برنامه شخصی شده مراقبت، در...

درمان با آنتی بيوتیک

درمان با آنتی بیوتیک آنتی بیوتیک های سیستمیک، داروهایی هستند که هنگام مصرف بر همه بدن تأثیر می گذارند....

Arestin

Arestin حتی اگر با برنامه ریزی جرمگیری ، مقدار زیادی از باکتری هایی برداشته شود که سبب عفونت periodontal...

دستگاه cad-cam

دستگاه CAD/CAM در دندانپزشکی cad-cam – پیشرفت های سریع فن آوری، ابزارهای کامپیوتری متعددی را به عرصه ظهور کشانده...

هيبريد

هيبريد – کامپازیت های هایبرید در تلاش برای ترکیب خواص فیزیکی و مکانیکی مناسب کامپازیت های معمولی با سطح...

نانوفيل

  کامپازیت های نانوفیل که برخی با عنوان نانوفیل هایبرید ها از آنها یاد می کنند دارای ذرات پرکننده...

ميكروفيل

ميكروفيل – کامپازیت های میکروفیل در اوخر دهه 70 کامپازیت های میکروفیل یا (کامپازیت های قابل پرداخت ) معرفی...

فلوسينال

فلوسينال – کامپوزیت های قابل سیلان محتوای پرکننده کمتری داشته و متعاقبا خواص فیزیکی آنها مثل مقاومت در برابر...